Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh

Discussion in 'Chương trình ngoại ngữ' started by sngocloan, 23/2/16.

 1. 5
  2
  3
  sngocloan

  sngocloan New Member

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  1.1. Mục tiêu chung

  Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

  Nắm vững kiến thức chuyên môn cơ bản và một số kỹ năng thực hành về quan hệ quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

  1.2. Mục tiêu cụ thể

  - Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh-Mỹ;

  - Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường;

  - Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên - phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội và có thể đảm đương các công việc đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tại các Bộ, Ban, Ngành trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp v.v.;

  - Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá-văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ.

  2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

  Từ 4 – 6 năm (tùy theo tiến trình tự chọn của người học)

  3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ:

  120 tín chỉ (TC) (Chưa kể các nội dung về Giáo dục Thể chất (3 TC) và Giáo dục Quốc phòng (11 TC).

  4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  Mọi công dân thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, tôn giáo không hạn chế tuổi có đủ các điều kiện dưới đây đều được quyền dự thi vào ngành Ngôn ngữ Anh - Quan hệ quốc tế (thi khối D1, tiếng Anh nhân hệ số 2):

  - Trình độ văn hóa: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  - Có đủ sức khỏe học tập và lao động
  - Không ở thời kỳ kỷ luật hoặc truy cứu hình sự, bị truy tố hay trong thời gian thi hành án; và không vi phạm các quy định khác do Nhà nước ban hành.

  5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

  5.1. Qui trình đào tạo:

  Đào tạo theo tín chỉ

  5.2. Phương pháp đào tạo:

  - Phương pháp dạy: theo quan điểm giao tiếp trong việc dạy và học tiếng Anh hiện nay của thế giới (Communicative Approach in English Language Teaching) dựa vào nguyên tắc người học là trung tâm đào tạo (learner-centered).

  Phương pháp và quy trình giảng dạy bao gồm việc giảng bài trên lớp, hướng dẫn thuyết trình (presentation), tổ chức thảo luận nhóm, tổ chức, hướng dẫn học tập cho sinh viên (tutorial), thiết kế và giao bài tập lớn, tổ chức kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần.

  Các giáo trình được nêu ra trong Chương trình Đào tạo chỉ có tính tham khảo và có thể được thay đổi cho phù hợp với sự thay đổi chung về giảng dạy ngoại ngữ trong nước, trong khu vực và trên thế giới. Việc thay đổi tài liệu giảng dạy phải bảo đảm có nội dung tương tự, hợp với trình độ người học, cũng như tiến trình sư phạm.

  - Phương pháp học: Sinh viên áp dụng phương pháp học tích cực – phương pháp tự học, tự đọc tài liệu, tự nghiên cứu là chủ yếu, tăng cường giờ tự học ở nhà và thư viện để dành thời gian cho việc thảo luận trên lớp.

  Sinh viên chủ động việc học tập của bản thân, có tham khảo ý kiến của cố vấn học tập; kết hợp việc tự học với thảo luận nhóm (group discussion), thuyết trình (presentation), làm các bài tập lớn, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần.

  Phương pháp học của sinh viên chủ yếu dựa trên việc giảm giờ học lý thuyết trên lớp, tăng thời gian tự học ở nhà và ở thư viện, tự đọc sách, trao đổi bài và thảo luận theo nhóm, thuyết trình trên lớp nhằm tăng tính chủ động và sáng tạo của sinh viên trong việc học.

  5.3. Phương pháp đánh giá:

  Hình thức thi cử đánh giá kiến thức và kỹ năng dựa trên trắc nghiệm khách quan, Trắc nghiệm tự luận và vấn đáp tuỳ vào nội dung từng học phần.

  Kết quả đánh giá từng học phần bao gồm các phần tham dự thảo luận tổ, nhóm, làm bài tập lớn hoặc kiểm tra thường xuyên chiếm 15%, kiểm tra đánh giá định kỳ chiếm 25%, phần thi kết thúc học phần chiếm 60%. Điểm đạt là 4 trở lên.

  5.4. Điều kiện tốt nghiệp:

  Áp dụng Điều 30, Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 299/QĐ-HVNG ngày 11 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Học viện Ngoại giao.

  6. THANG ĐIỂM:

  Áp dụng theo cách tính điểm của từng bộ phận, từng học phần, trong đó kết hợp giữa thang điểm số và thang điểm chữ theo quy định Điều 24 Quy chế đào tạo hệ đại học chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 299/QĐ-HVNG ngày 11 tháng 08 năm 2011.

  7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  7.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 22 TC

  (không kể GD thể chất và GD quốc phòng)
   

Chia sẻ trang này