Hà Nội sẽ thu hồi gần 650 dự án, công trình trong năm 2016

Discussion in 'Nhà đất - Bất động sản' started by kinhdoland, 16/12/15.

 1. 8
  0
  1
  kinhdoland

  kinhdoland New Member

  Theo thông tin từ UBND Hà Nội, sáng 2/12 HĐND Thành phố đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016; dự án, các công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 2016 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố Hà Nội.
  [​IMG]
  Cụ thể, thông qua danh mục 647 công trình, dự án thu hồi đất năm 2016, với diện tích là 1.561 ha. Kinh phí bố trí để bồi thường, GPMB đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố, được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2016 của HĐND Thành phố; kinh phí bố trí để bồi thường GPMB đối với dự án sử dụng vốn ngân sách của cấp huyện do UBND cấp huyện bố trí; kinh phí bố trí để bồi thường GPMB dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí.

  Thông qua danh mục 456 công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016, với diện tích là 1.011,5 ha; trong đó: đất trồng lúa là 448 dự án, diện tích là 977,5 ha, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là 08 dự án, diện tích là 43,3 ha.

  Nghị quyết cũng nêu rõ, trong năm thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 được HĐND Thành phố phê duyệt thì UBND Thành phố có trách nhiệm tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND Thành phố thống nhất để quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp gần nhất.

  Lan Nhi

  Theo Trí thức trẻ
   

Chia sẻ trang này