Tuyển sinh liên thông hệ cao đẳng chính quy năm 2015

Discussion in 'Đại học - Cao đẳng' started by raovat, 1/11/15.

 1. 40
  0
  6
  raovat

  raovat Member

  THÔNG BÁO
  V/v kế hoạch tuyển sinh cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015​

  Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

  Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ Quyết định số 02 /QĐ-ĐHTĐHN/TS15 ngày /5/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội về việc ban hành Quy định tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng hệ chính quy của trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm 2015;

  Căn cứ kế hoạch và lịch trình công tác tuyển sinh năm 2015 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội (ĐHTĐ Hà Nội),

  Trường ĐHTĐ Hà Nội thông báo tới các thí sinh dự thi tuyển sinh cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2015 vào trường ĐHTĐ Hà Nội một số nội dung sau:

  1. Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi

  1.1. Thời gian:

  1.1.1. Giai đoạn 1 (tháng 8/2015)

  - Nộp hồ sơ: từ 11/5 đến 26/7/2015 (trong giờ hành chính)

  - Thí sinh nhận giấy báo dự thi: từ 3/8 đến 7/8/2015.

  1.1.2. Giai đoạn 2 (tháng 11/2015)

  - Nộp hồ sơ: từ 1/9 đến 25/10/2015 (trong giờ hành chính)

  - Thí sinh nhận giấy báo dự thi: từ 2/11 đến 8/11/2015.

  1.2. Địa điểm: cơ sở 2 trường ĐH Thủ đô Hà Nội (số 04 phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội).

  1.3. Hồ sơ và Lệ phí đăng ký dự thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

  - Ngành GD Tiểu học: 35.000 đồng/ môn thi văn hóa.

  - Ngành GD Mầm non: 35.000 đồng/ môn thi văn hóa và 300.000 đồng/toàn bộ các môn thi năng khiếu.

  2. Đối tượng dự thi và các ngành tuyển sinh cao đẳng liên thông hệ chính quy

  2.1. Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp TCCN hệ chính quy các ngành Sư phạm Tiểu học và Sư phạm Mầm non.

  2.2. Các ngành tuyển sinh: Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

  3. Thời gian dự thi và điểm xét tuyển

  3.1. Thời gian dự thi:

  [​IMG]

  3.2. Điểm xét tuyển:

  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10. Việc xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển theo hình thức chính quy được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  (đã ký)


  Vũ Ngọc Phương​
  Nguồn : Cao đẳng sư phạm hà nội
   

Chia sẻ trang này